Galeria sławy

Certyfikaty perfekcji

Konkursy przedmiotowe

Odznaki turystyczne

CP Imię Nazwisko, język polski, etap II olimpiady, 2015
Imię Nazwisko, matematyka, 2015
Imię Nazwisko dłuższe, konkurs wiedzy historycznej, 2014
Imię Nazwisko, konkurs literacki „Znajomość twórczości Henryka Sienkiewicza, 2013
Imię Nazwisko, język polski, 2013
Imię Nazwisko dłuższe, język polski, etap II olimpiady, 2012

KP Imię Nazwisko, język polski, etap II olimpiady, 2015
Imię Nazwisko, matematyka, 2015
Imię Nazwisko dłuższe, konkurs wiedzy historycznej, 2014
Imię Nazwisko, konkurs literacki „Znajomość twórczości Henryka Sienkiewicza, 2013
Imię Nazwisko, język polski, 2013
Imię Nazwisko dłuższe, język polski, etap II olimpiady, 2012

OT Imię Nazwisko, język polski, etap II olimpiady, 2015
Imię Nazwisko, matematyka, 2015
Imię Nazwisko dłuższe, konkurs wiedzy historycznej, 2014
Imię Nazwisko, konkurs literacki „Znajomość twórczości Henryka Sienkiewicza, 2013
Imię Nazwisko, język polski, 2013
Imię Nazwisko dłuższe, język polski, etap II olimpiady, 2012

OT Imię Nazwisko, język polski, etap II olimpiady, 2015
Imię Nazwisko, matematyka, 2015
Imię Nazwisko dłuższe, konkurs wiedzy historycznej, 2014
Imię Nazwisko, konkurs literacki „Znajomość twórczości Henryka Sienkiewicza, 2013
Imię Nazwisko, język polski, 2013
Imię Nazwisko dłuższe, język polski, etap II olimpiady, 2012

OT Imię Nazwisko, język polski, etap II olimpiady, 2015
Imię Nazwisko, matematyka, 2015
Imię Nazwisko dłuższe, konkurs wiedzy historycznej, 2014
Imię Nazwisko, konkurs literacki „Znajomość twórczości Henryka Sienkiewicza, 2013
Imię Nazwisko, język polski, 2013
Imię Nazwisko dłuższe, język polski, etap II olimpiady, 2012