Lektury obowiązkowe

Rok szkolny 2018/2019

 • Klasy 7

  • Autor Tytuł Termin
  • Ch. Dickens „Opowieść wigilijna”
  • A. Fredro „Zemsta”
  • J. Kochanowski wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny: I, V, VII, VIII
  • I. Krasicki „Żona modna”
  • A. Mickiewicz „Reduta Ordona”
  • A. Mickiewicz „Śmierć Pułkownika”
  • A. Mickiewicz „Świtezianka”
  • A. Mickiewicz „Dziady, część II”
  • A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” (fragmenty)
  • H. Sienkiewicz „Quo vadis”
  • H. Sienkiewicz „Latarnik”
  • S. Żeromski „Siłaczka”
  • C.K. Norwida Wybrane wiersze
  • B. Leśmiana Wybrane wiersze
  • M. Hemara Wybrane wiersze
  • K. Wierzyńskiego Wybrane wiersze
  • J. Lechonia Wybrane wiersze
  • J. Lieberta Wybrane wiersze
 • Klasa 8

  • Autor Tytuł Termin
  • A. Kamiński „Kamienie na szaniec”
  • A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
  • J. Słowacki „Balladyna”
  • Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”
  • S. Żeromski „Syzyfowe Prace”
  • K. K. Baczyńskiego Wybrane wiersze
  • W. Szymborskiej Wybrane wiersze
  • J. M. Rymkiewicza Wybrane wiersze
  • S. Barańczaka Wybrane wiersze
  • A. Fredro „Zemsta”
 • Klasa 3 GIM

  • Autor Tytuł Termin
  • B. Prus „Powracająca fala”
  • H. Sienkiewicz „Latarnik”
  • A. Czechow „Śmierć urzędnika”
  • M. Konopnicka „Mendel Gdański”
  • A. Kamiński „Kamienie na szaniec”
  • M. Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego”
  • I. Fink wybrane opowiadania
  • S. Lem „Bajki robotów” (wybór)
  • S. Mrożek „Opowiadania i dramaty” (wybór)
  • R. Kapuściński „Heban”