Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe są bardzo ważnym elementem programu Szkoły. Służą kształtowaniu pożytecznych umiejętności i rozwijaniu zainteresowań. Pozwalają dzieciom od najmłodszych lat korzystać z prawa wyboru i doświadczać konsekwencji podjętych decyzji. Są właściwie dobrane do potrzeb uczniów szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Celem zajęć dodatkowych jest:
– umożliwienie aktywnego i pożytecznego spędzania czasu,
– pobudzanie i rozwijanie zainteresowań,
– stworzenie możliwości dokonywania wyborów i negocjowania,
– integracja uczniów.
Czas zajęć
Większość zajęć dodatkowych odbywa się od poniedziałku do czwartku, w dwóch turach: od 15.15 do 16.00, 16.05 do 16.50.
Piątkowe popołudnie, to tradycyjny czas spotkań z ciekawym człowiekiem, wykładów, wyjść kulturalnych, konsultacji z nauczycielami.
Wybór zajęć
Oferta zajęć obejmuje około 40 pozycji, w większości adresowanych do mieszanych grup wiekowych. Uczniowie dokonują wyboru zajęć dodatkowych w porozumieniu z rodzicami, dwa razy w roku: na początku września i po zakończeniu pierwszego semestru. W tym celu każdorazowo otrzymują kartę wyboru, na której zaznaczają wybrane przez siebie propozycje.
Na tej podstawie układane są indywidualne plany zajęć dodatkowych, uwzględniające zarówno dokonane wybory, jak i pożądaną porę wychodzenia ze szkoły. Oczywiście, nie zawsze możliwe jest uwzględnienie wszystkich życzeń, choćby w przypadku, gdy kilka wybranych zajęć odbywa się o tej samej porze. W takiej sytuacji uczeń musi sam dokonać ostatecznego wyboru.
Ustalanie planów zajęć dodatkowych trwa dwa do trzech tygodni. Dzięki temu każdy uczeń ma możliwość wprowadzenia pożądanych korekt (czasem nawet kilkakrotnie), a co za tym idzie – uzyskuje poczucie odpowiedzialności za dokonany wybór.
To ostatnie jest o tyle ważne, że po zatwierdzeniu planu przez cały semestr nie wolno zrezygnować z udziału w zajęciach.
Ograniczenia wyboru
Swobodny wybór zajęć dodatkowych podlega kilku ograniczeniom:
1. Uczeń ma obowiązek udziału w zajęciach terapeutycznych, na które kieruje go psycholog szkolny.
2. Obowiązkowy charakter mają zajęcia wyrównawcze, które dla wybranych uczniów prowadzą  nauczyciele języka polskiego i matematyki. Zwolnienie z zajęć wyrównawczych
może nastąpić jedynie w wyjątkowej sytuacji, na podstawie pisemnej prośby rodziców.
3. Uczeń może nie zostać zapisany na wybrane przez siebie zajęcia, o ile w poprzednim semestrze jego postawa, zaangażowanie, uzyskały negatywną ocenę osoby prowadzącej. Decyzję taką każdorazowo zatwierdza Dyrektor Szkoły.
Ocenianie
Udział w zajęciach dodatkowych nie podlega ocenianiu szkolnemu.

DODATKOWE LEKCJE

Terapia pedagogiczna (reedukacja) dla klas 1, Julita Wiktorska-Zapała
Terapia pedagogiczna (reedukacja)dla klas 2, Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz
Trening czytania, Julita Wiktorska-Zapała
Terapia pedagogiczna (matematyczna) Piotr Piskorski
Zajęcia kompensacyjne z matematyki dla klas 1, Marta Zybowska-Zaremba
Zajęcia kompensacyjne z matematyki dla klas 2, Martyna Łochowska
Język angielski (Native) kl. 1.
Język angielski (Native) kl 2. i 3.
Koło „KURS przed FCE” klasa 1, Marta Sochaczyńska

PRZEDMIOTOWE KOŁA ZAINTERESOWAŃ

“Mini parlament Europejski” – dla uczniów klas 1. i 2, Piotr Ścieżka
Szkolne Koło Scrabblisty, Gabriela Momotiuk – Mieleszkiewicz
„Klub Młodego Odkrywcy” (pod patronatem CNK), Monika Kokosza
Koło ekologiczne „Wzór na rozwój”, Monika Kokosza
Koło matematyczne dla zaawansowanych i prawie doskonałych (klasy 2. i 3.), Piotr Piskorski
Koło języka niemieckiego “Deutsch ist mein Hobby”, Joanna Narożańska
Koło języka hiszpańskiego, Aneta Franas
Grafika 3d, Adam Kowalczyk
Koło matematyczne dla klas 2, Martyna Łochowska
Koło informatyczne – programista doskonały C++, Jacek Olczyk
Lego Mindstorm, Adam Kowalczyk

FAKULTETY ARTYSTYCZNE

Lekkim piórem – zabawa słowem, formą i treścią, Magdalena Piotrowska
Szkoła gry na gitarze, Piotr Górka
Szkolna Galeria Sztuki, Elżbieta Pawlak
Zostań twórcą, Elżbieta Pawlak
ABC kuratora galerii sztuki, Olga Strycharczyk
„W kadrze” – warsztaty filmowe, Piotr Bandurski
Kinoteka III, Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz
Spotkania teatralne, Piotr Bandurski
„Filmowe czwartki” – Dyskusyjny Klub Filmowy, Gabriela Momotiuk – Mieleszkiewicz

MIKROKURSY, WARSZTATY

Niedźwiedź i Ścieha, Piotr Ścieżka
Klub Przyjaciół Książki, Gabriela Momotiuk – Mieleszkiewicz
Przed egzaminem z języka polskiego dla klas 3, Gabriela Momotiuk – Mieleszkiewicz
Poznaj swój kraj, Piotr Ścieżka
Niemiecki na wesoło, Joanna Narożańska
Okrutny wiek XX, Andrzej Turbiasz
Historia na egzaminie, Andrzej Turbiasz
Początki Polski – zagadki i tajemnice, Andrzej Turbiasz
Tajemnice historii, Andrzej Turbiasz
Podróże dalekie i bliskie, Piotr Ścieżka
Rozkosze łamania głowy, Martyna Łochowska
Kolorowanki matematyczne, Martyna Łochowska
Ćwiczenia czynią mistrza – dla klas trzecich, Martyna Łochowska
Odyseja umysłu, Monika Kokosza
Chemiczne laboratorium dla klas 2, Agnieszka Laba-Kaczocha
Warsztaty języka hiszpańskiego, Aneta Franas
Jedz smacznie i zdrowo, Joanna Firek

PROJEKTY EDUKACYJNE W GIMNAZJUM

Vivat 3 maja!
Przyjaciele Puszczy Kampinoskiej
Wiosenne warsztaty przyrodniczo – ornitologiczne
Historia w skałach zapisana
Dna okiem praktyka – Co wiemy i co możemy? – kontynuacja
Kocham Wiedeń!
“Warszawska Energia – od poznania do EKO – działania” – IV edycja
Stacje badawcze czyli Kopernik w pigułce Miniphänomenta – kontynuacja
Wzór na rozwój – kontynuacja

SPORT

Siatkówka, Piotr Melon
Gry zespołowe, Piotr Melon
Piłka nożna, Filip Wojewoda
Karate, Robert Łysiak
Frisbee, Katarzyna Truszewska
Badminton, Filip Wojewoda
Tenis stołowy, Filip Wojewoda
Koszykówka, Filip Wojewoda
Fakultet rowerowy warszawski, Piotr Melon
Fakultet rowerowy szlakiem Orlich Gniazd, Piotr Melon
Fakultet kajakowy Raspudą, Piotr Melon

AKCJE SPOŁECZNE

„Szkolna Galeria Sztuki”, Olga Strycharczyk
IV Piknik naukowy KMO, Monika Kokosza
„Bajka dla najmłodszych”, Piotr Piskorski
“Święto Szkoły”, Adam Kowalczyk, Monika Kokosza, Marta Zybowska-Zaremba
“Dzień Ziemi” – festyn, Joanna Firek, Barbara Konończuk
“STOmenius”, Gabriela Momotiuk – Mieleszkiewicz, Joanna Firek, Piotr Bandurski
„Poznaj swój kraj”, Piotr Ścieżka
„O czym „Mówią Wieki”?”, Andrzej Turbiasz
„Studio filmowe – montażownia”, Piotr Bandurski
„Skarby Kultury i Historii”, Piotr Piskorski, Piotr Bandurski
„Serce dla Rudawki”, Piotr Ścieżka
„Rajd Rodzinny”, Piotr Ścieżka, Katarzyna Komisarz
„Od nas dla …..”, Piotr Piskorski

WOLONTARIATY

„Rudawka”, Piotr Ścieżka
„Nasi bracia mniejsi”, Jacek Wądrzyk
„Galeria sztuki”, Olga Strycharczyk