Zespół pedagogiczny

Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2008 roku. Magister filologii polskiej. Nauczyciel mianowany, egzaminator centralnej komisji egzaminacyjnej. W roku szkolnym 2016/2017 uczy języka polskiego klasy trzecie, pełni również funkcję ich wychowawcy.

Julita Wiktorska-Zapała, psycholog, pedagog

Psycholog i pedagog. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2011 roku. Doktor nauk humanistycznych. Magister psychologii. Nauczyciel kontraktowy. Prowadzi także zajęcia terapeutyczne w Szkole Podstawowej nr 24 STO.

Andrzej Turbiasz, historia

Nauczyciel historii. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2008 roku. Magister historii. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2016/2017 uczy historii we wszystkich klasach, jest też wychowawcą klas pierwszych. Pracuje również w SP nr 24 STO.

Marta Sochaczyńska, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2007 roku. Licencjat filologii angielskiej. Magister kulturoznawstwa USA. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2016/2017 uczy języka angielskiego w klasie 1a, 2c i klasach 3.

Małgorzata Michalska, język angielski

Barbara Konończuk, język angielski

Joanna Narożańska, język niemiecki

Marta Zybowska-Zaremba, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2010 roku. Magister matematyki. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2016/2017 uczy matematyki klasy pierwsze. Pracuje także w SP w klasach czwartych.

Piotr Bandurski, język polski

Monika Kokosza, fizyka, chemia

Monika Kokosza – nauczyciel dyplomowany, w gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2014 roku. W roku szkolnym 2016/2017 uczy  fizyki we wszystkich klasach oraz chemii w klasach trzecich. Jest  drugim wychowawcą w klasach trzecich. Posiada uprawnienia do nauczania matematyki, fizyki i chemii. Ma magistra z pedagogiki specjalnej, jest terapeutą zajęciowym, pedagogicznym oraz tyflopedagogiem. Na lekcjach wykorzystuje metody aktywizujące oraz stosuje elementy oceniania kształtującego. Prowadzi zajęcia dodatkowe Klub Młodego Odkrywcy pod patronatem Centrum Nauki Kopernik zarówno w gimnazjum jak i szkole podstawowej nr 24 STO.

Agnieszka Laba-Kaczocha, chemia

Martyna Łochowska, matematyka

Adam Kowalczyk, informatyka

Nauczyciel informatyki. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2010 roku. Licencjat matematyki (spec. informatyka). Magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2013/2014 pełni uczy informatyki w klasach pierwszych i drugich. Pracuje również w SP nr 24 STO.

Edyta Chudy, chemia

Nauczyciel chemii. W Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniona od 2007 roku (jako nauczyciel matematyki), w Gimnazjum od 2008 r. Licencjat matematyka-fizyka-chemia. Magister chemii fizycznej. Nauczyciel mianowany.

Joanna Firek, biologia

Nauczyciel biologii i przyrody. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2012 roku. Magister inżynier zootechniki SGGW. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2016/2017 uczy biologii we wszystkich klasach oraz pełni funkcję wychowawcy  klas drugich. Pracuje również w SP nr 24 STO.

Piotr Ścieżka, geografia , wos

Nauczyciel geografii i WOS. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1997 roku, w Gimnazjum od roku 2007. Magister geografii. Studia podyplomowe w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2016/2017 uczy geografii i WOS we wszystkich klasach.
Posiadacz złotej Odznaki Rudawkowej.

Elżbieta Pawlak, plastyka

Nauczyciel plastyki i techniki. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO zatrudniona od 2007 roku. Magister sztuki. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2016/2017 uczy plastyki w klasach pierwszych.

Piotr Melon, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Zespole Szkół STO na Bemowie zatrudniony od 2008 roku. Magister WF. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2016/2017 prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla chłopców z klas 1-3. Instruktor kajakarstwa i snowboardu. Instruktor turystyki rowerowej.

Filip Wojewoda, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1992 roku, w Gimnazjum od 2010 r. Magister WF. Instruktor siatkówki i piłki ręcznej. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2013/2014 prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla chłopców z klas trzecich.

Katarzyna Truszewska, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2008 roku. Magister WF (spec. gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna). Absolwentka Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Instruktor narciarstwa zjazdowego oraz kajakarstwa. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2013/2014 prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego dla dziewcząt z wszystkich klas Gimnazjum, a także gimnastykę korekcyjną w Szkole Podstawowej.

Jacek Wądrzyk, religia

Nauczyciel religii. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2007 roku. Magister teologii. Studia podyplomowe z zakresu historii. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2013/2014 uczy religii we wszystkich klasach Gimnazjum.

,