Zespół pedagogiczny

Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2008 roku. Magister filologii polskiej. Nauczyciel mianowany, egzaminator centralnej komisji egzaminacyjnej. W roku szkolnym 2016/2017 uczy języka polskiego klasy trzecie, pełni również funkcję ich wychowawcy.

Andrzej Turbiasz, historia

Magister historii, absolwent Instytutu Historii UMCS. W szkole pracuje od 2008 roku, nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2017/2018 uczy historii dwie klasy 4 i 6, klasy 2 i 3 gimnazjum, pełni też funkcję wychowawcy klas 2.

Marta Sochaczyńska, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2007 roku. Licencjat filologii angielskiej. Magister kulturoznawstwa USA. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2017/2018 uczy języka angielskiego w klasach 7 oraz prowadzi zajęcia przygotowujące do egzaminu FCE.

Małgorzata Michalska, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2014 roku. Licencjat i magister filologii angielskiej, specjalizacja tłumaczeniowa –  tłumaczenia ustne środowiskowe. Nauczyciel kontraktowy.
W roku szkolnym 2017/2018 uczy języka angielskiego w klasach 2 i 3 gimnazjum.

Barbara Konończuk, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2014 roku. W 2002 roku uzyskała tytuł licencjata na wydziale filologii angielskiej UW a tytuł magistra w zakresie pedagog szkolny – komputerowe wspomaganie kształcenia otrzymała na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 2003 roku. Swoje kompetencje zawodowe podnosi poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez takie organizacje jak British Council, Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli czy Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Posiada certyfikat językowy Certificate of Proficiency in English (poziom C2). Czas wolny najbardziej lubi spędzać z rodziną, wspólnie przecierając górskie szlaki oraz podziwiać uroki krajobrazów podczas wycieczek rowerowych.

W roku szkolnym 2017/2018 uczy języka angielskiego w klasach 2 i 3 gimnazjum oraz pełni funkcję nauczyciela wspomagającego w klasach 3.

Joanna Narożańska, język niemiecki

Nauczyciel mianowany z wieloletnim stażem. W STO pracuje od 2014 roku. Mieszkała kilka lat w Niemczech oraz Austrii. Jej pasją są podróże oraz książki.
W roku szkolnym 2017/2018 będzie uczyła we wszystkich klasach siódmych oraz gimnazjalnych. Pełni funkcje współwychowawcy w klasach druich.

Marta Zybowska-Zaremba, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2010 roku. Magister matematyki. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2017/2018 uczy matematyki w klasach 5 oraz 2 gimnazjum.

Piotr Bandurski, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W zespole Szkół STO na Bemowie od 2014 roku. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończone podyplomowe studia z zakresu politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe w wydawnictwach WSiP i PWN jako osoba odpowiedzialna za kształt podręczników i szkolenia nauczycieli.  W roku szkolnym 2017/2018 uczy klasy II i III gimnazjum, prowadzi zajęcia filmowe „W kadrze” i „Spotkania teatralne”.

Agnieszka Laba-Kaczocha, chemia

Nauczyciel chemii z dyplomem magistra Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel kontraktowy. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2016 roku. W roku szkolnym 2017/2018 uczy chemii w klasach 7 oraz 2 i 3 gimnazjum.

Martyna Łochowska, matematyka

Nauczyciel matematyki. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuję od 2015r.  Ukończyła studia na kierunku Fizyka, o specjalności nauczanie fizyki i matematyki. W czasie wolnym lubi czytać książki, rozwiązywać łamigłówki a także chodzić na spacery. Hobby jest gra na instrumentach muzycznych.

Adam Kowalczyk, informatyka

Nauczyciel informatyki. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 2010 roku. Licencjat matematyki (spec. informatyka). Magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2017/2018 pełni funkcję nauczyciela informatyki w gimnazjum oraz prowadzi zajęcia dodatkowe w zakresie tego przedmiotu. Pracuje również w SP nr 24 STO.

Joanna Firek, biologia

Nauczyciel biologii i przyrody. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2012 roku. Magister inżynier zootechniki SGGW. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2017/2018 uczy biologii we wszystkich klasach oraz pełni funkcję wychowawcy  klas trzecich. Pracuje również w SP nr 24 STO.

Piotr Ścieżka, geografia, wos

Magister geografii, studia podyplomowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz Wiedzy o społeczeństwie. W szkole podstawowej pracuje od 1997 roku, w gimnazjum od 2007 roku. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2017 -18 uczyć będzie geografii w klasach 2 i 3 gimnazjum i 7 szkoły podstawowej WOSu w klasach 2 i 3 gimnazjum. Wychowawca pomocniczy klas 7. Posiadacz Złotej Odznaki Rudawkowej.

Elżbieta Pawlak, plastyka

Nauczyciel plastyki i techniki. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2007 roku. Magister sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i dwuletniego podyplomowego Studium Pedagogicznego przy ASP. Nauczyciel kontraktowy.
W roku szkolnym 2017/2018 uczy plastyki w klasach siódmych i techniki w klasach drugich w gimnazjum. Od kilku lat prowadzi Szkolną Galerię Sztuki, do końca roku szkol. 2016/2017 powstało ponad trzysta kopii obrazów.

Piotr Melon, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Zespole Szkół STO na Bemowie zatrudniony od 2008 roku. Magister WF. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2016/2017 prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla chłopców z klas 1-3. Instruktor kajakarstwa i snowboardu. Instruktor turystyki rowerowej.

Filip Wojewoda, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1992 roku, w Gimnazjum od 2010 r. Magister WF.  Instruktor gimnastyki, lekkoatletyki, siatkówki,  piłki ręcznej oraz turystyki rowerowej.  Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2017/2018 prowadzi fakultety sportowe.

Katarzyna Truszewska, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2008 roku. Magister WF (spec. gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna). Absolwentka Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Instruktor narciarstwa zjazdowego oraz kajakarstwa. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2013/2014 prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego dla dziewcząt z wszystkich klas Gimnazjum, a także gimnastykę korekcyjną w Szkole Podstawowej.

Jacek Wądrzyk, religia

W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2007 roku. Magister teologii. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2017/2018 uczy religii w drugich i trzecich klasach Gimnazjum.

Aneta Franas, język hiszpański

Absolwentka iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także na Universidad de La Plata (Argentyna) i Universidad de San Marcos w Limie (Peru).  Mieszkała kilka lat w Peru. Uwielbia podróże, jest wielką miłośniczką Ameryki Łacińskiej.
W roku szkolnym 2017/2018 uczy języka hiszpańskiego we wszystkich klasach 7 i gimnazjum.

Wojciech Rynduch, muzyka

W Szkole Podstawowej nr 24 STO oraz Gimnazjum nr 99 STO od 2017 roku. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – dyrygent, nauczyciel muzyki. Public Relations – studia podyplomowe. Dyrygent, kompozytor, aranżer, zajmuje się produkcją muzyki.
W roku szkolnym 2017/2018 nauczyciel muzyki we wszystkich klasach.