• Szkoła w liczbach

 • Koncepcja programowa

 • Plan nauczania

 • Opłaty za naukę

  Czesne: 1200 zł
  Płatne od września do czerwca, z góry,
  do dnia 8-go danego miesiąca.
  W klasach 6-latków obowiązuje ryczałtowa dopłata 190,- PLN/m-c za 3 posiłki.
  Drugie i kolejne dzieci: 1100 zł

  Wpisowe: 1000 zł
  Płatne jednorazowo lub w dwóch miesięcznych ratach, przy zapisie dziecka. Podana kwota dotyczy „zerówki” i klasy pierwszej; jeżeli dziecko przychodzi do klasy wyższej należy odjąć 300,- PLN za każdą ukończoną klasę.

  Uwaga! Na mocy uchwały Zarządu SKT nr 69 STO począwszy od roku 2007/2008 wpisowe za drugie dziecko obojga tych samych rodziców wynosi 50% wymaganej kwoty, trzecie – 25%, a za kolejne nie ma tej opłaty.
  Obiady 10 zł
  Opłata za pojedyncze drugie danie, koszt zup jest wliczony w czesne. Można precyzyjnie wskazać dni, w które dziecko ma zjeść drugie danie. Odwołanie obiadu jest możliwe do godziny 9.00. Rozliczenia z tego tytułu sekretariat wykonuje w rytmie kwartalnym.
  Konto bankowe:
  BNP Paribas Bank Polska SA
  71 1600 1286 0003 0032 0079 6001

 • Psycholog

  Psycholog:
  Julita Wiktorska-Zapała

  Poniedziałek:
  Wtorek:
  Środa:
  Czwartek:
  Piątek:
  Dodatkowe informacje.
 • Biblioteka

  Bibliotekarz, opiekun biblioteki:
  Pani Krysia

  Poniedziałek: 13.00-18.00
  Wtorek: 13.00-18.00
  Środa: 8.10-13.10
  Czwartek: 13.00-18.00
  Piątek: 8.10-13.10
  Dodatkowe informacje, dodatkowe informacje, dodatkowe informacje, dodatkowe informacje, dodatkowe informacje, dodatkowe informacje.
 • Kalendarium historyczne

 • Ważne dokumenty

 • Harmonogram dnia

 • Stypendia

  W naszej szkole istnieją różne formy świadczeń stypendialnych.

  Uczniowie klas 4-6 oraz gimnazjaliści otrzymują stypendia naukowe za uzyskane wyniki nauczania. Aktualna lista stypendystów naukowych znajduje się w zakładce Dokumenty szkolne/Ważne dla uczniów.

  Każdy uczeń może skorzystać z pomocy w postaci stypendium socjalnego. Jego wysokość zależy od liczby złożonych podań i możliwości finansowych szkoły. Zazwyczaj jest to 25% kwoty czesnego.

  Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wniosek rodziców skierowany do Komisji Stypendialnej przy Zarządzie Koła STO nr 69. Uczeń może korzystać z tej formy pomocy nie dłużej niż (w sumie) dwa lata.

  Warunkiem otrzymania stypendium jest brak zaległości z tytułu opłat za szkołę.

  Na pisemny i dobrze umotywowany wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może udzielać jednorazowego wsparcia w celu częściowego lub całkowitego pokrycia kosztu udziału dziecka w „zielonej szkole” lub wycieczce wielodniowej.

  Regulamin stypendiów naukowych.

  Regulamin stypendiów socjalnych.

 • Pielęgniarka

  Psycholog:
  Pani Krysia

  Poniedziałek: 13.00-18.00
  Wtorek: 13.00-18.00
  Środa: 8.10-13.10
  Czwartek: 13.00-18.00
  Piątek: 8.10-13.10
  Dodatkowe informacje, dodatkowe informacje, dodatkowe informacje, dodatkowe informacje, dodatkowe informacje, dodatkowe informacje.
 • Galeria