Szkoła w liczbach

Społeczne Gimnazjum nr 99 STO w Warszawie

Rok założenia: 2007

Liczba uczniów: 101

Liczba klas: 6

Liczba klas: 00


Wyniki egzaminów:


2015

Część polonistyczna: 74,1% – 110,6% średniej dla Warszawy

Część humanistyczna: 76,8% – 109,9% średniej dla Warszawy

Część matematyczna: 72,7% – 120,8% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 69,9% – 118,3% średniej dla Warszawy

Część językowa podst.: 91,2% – 111,1% średniej dla Warszawy

Część językowa roz.: 82,7% – 123,6% średniej dla Warszawy


2014

Część polonistyczna: 88,1% – 112,2% średniej dla Warszawy

Część humanistyczna: 74,4% – 110,4% średniej dla Warszawy

Część matematyczna: 76,6% – 127,7% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 71,7% – 116,8% średniej dla Warszawy

Część językowa podst.: 96,6% – 113,8% średniej dla Warszawy

Część językowa roz.: 87,4% – 127,0% średniej dla Warszawy


2013

Część polonistyczna: 81,7% – 114,1% średniej dla Warszawy

Część humanistyczna: 73,3% – 110,4% średniej dla Warszawy

Część matematyczna: 75,4% – 127,2% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 76,2% – 113,6% średniej dla Warszawy

Część językowa podst.: 93,2% – 119,5% średniej dla Warszawy

Część językowa roz.: 87,0% – 137,9% średniej dla Warszawy


2012

Część polonistyczna: 78,9% – 108,7% średniej dla Warszawy

Część humanistyczna: 75,3% – 108,5% średniej dla Warszawy

Część matematyczna: 60,7% – 103,8% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 61,3% – 106,6% średniej dla Warszawy

Część językowa podst.: 89,7% – 117,6% średniej dla Warszawy

Część językowa roz.: 75,3% – 131,7% średniej dla Warszawy


2011

Część humanistyczna: 31,23 pkt.– 102,3% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 32,65 pkt – 117,4% średniej dla Warszawy

Część językowa: 46,46 pkt