Zasady

Szkoła planuje utworzenie w roku szkolnym 2015/16 dwóch oddziałów klas pierwszych.

Pierwszeństwo w przyjęciu ma rodzeństwo uczniów i absolwentów oraz dzieci nauczycieli placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie, o ile Rodzice złożą podanie i opłacą wpisowe nie później niż 3 lutego 2015 roku.

Zapisy odbywają się na podstawie podania złożonego w sekretariacie Zespołu Szkół drogą elektroniczną, faksem albo osobiście. O kolejności podań decyduje data i godzina wpłynięcia dokumentu, niezależnie od sposobu jego dostarczenia. W przypadku zapisu pocztą elektroniczną przesyłka powinna mieć w temacie wpisane imię i nazwisko kandydata. Uwaga! Szkoła nie uznaje reklamacji związanych z wadliwym działaniem łączy komputerowych lub telefonicznych.

Do wszystkich aplikujących w pierwszej fazie zapisów Szkoła wysyła, nie później niż 22 października, przesyłkę zwrotną z przydzielonym numerem na liście rekrutacyjnej oraz informacją o dalszych czynnościach związanych z kwalifikacją dziecka.

Wszyscy rodzice kandydatów są zobowiązani do zapoznania się z zasadami rekuracji zapisanymi w Regulaminie rekrutacji SG 99 STO.

Regulamin

Terminarz

20 października 2014 roku rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej Społecznego Gimnazjum nr 99 STO
na rok szkolny 2015/2016. Zapisy do pozostałych klas odbywają się na bieżąco, w miarę wolnych miejsc.

Podanie